• Kursa mērķis un uzdevumi:

    Apgūt datu bāzu projektēšanas pamatprincipus. Iegūt prasmi par relācijas datu bāzi, normālformām un saišu veidiem. Iemācīties veidot datu bāzi konkrētam uzdevumam. Iegūt prasmi noformēt izveidoto datu bāzi kā gatavu pielietojumu. Iegūt prasmi sastādīt prasību specifikāciju, veidot datu tabulas un ekrānus datu ievadam, pārskatus datu izdrukai. Iemācīties izmantot vaicājumus datu meklēšanai un aprēķiniem, iepazīties ar VBA un SQL.