Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Atvērto durvju dienu izglītojamo vecākiem

atvert

Rēzeknes tehnikums organizē

Atvērto durvju dienu izglītojamo vecākiem

2014.gada 28.novembrī no plkst.8.30 – 16.00

Rēzeknē, Jupatovkas ielā 18, Jupatovkas ielā 22

Atvērto durvju dienas norise:

8.30- 13.00 – atklātās stundas visos mācību priekšmetos, saskaņā ar mācību stundu sarakstu

13.00-15.00 – individuālās tikšanās un pārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem

15.00 – Izglītojamo vecāku kopsapulce

Darba kārtība:

 1. Vecāku un bērnu attiecības. Konfliksituāciju veidošanās iemesli un risināšanas iespējas.
  Ziņo skolotāja T.Daņilova
 2. Mācību un audzināšanas darba norise Rēzeknes tehnikumā 2014./2015.m.g.
  Ziņo direktora vietniece mācību darba jomā T.Sperga
 3. Aktualitātes profesionālo mācību priekšmetu apguves norisē 2014./2015.m.g.
  Ziņo direktora vietniece izglītības satura un attīstības jomā I.Kroiče
 4. SF mērķstipendiju un valsts budžeta stipendiju piešķiršanas kārtība.
  Ziņo direktora vietniece mācību darba jomā T.Sperga
Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Atvērto durvju dienu izglītojamo vecākiem