Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Jaunumi

Aktualitātes ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā

Kompetences novertesanaPersonām, kurām ir iegūta praktiska darba pieredze un zināšanas pašmācības ceļā noteiktā profesijā, bet nav profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, ir iespēja nokārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Rēzeknes tehnikumā un saņemt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu šādās kvalifikācijās: Ēku celtnieks, Apdares darbu tehniķis, Apdares darbu strādnieks, Elektrotehniķis, Elektromontieris, Mēbeļu galdnieks, Programmēšanas tehniķis, Datorsistēmu tehniķis, Automehāniķis, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis, Ēdināšanas pakalpojumu speciālists, Pavārs, Konditors, Klientu apkalpošanas speciālists.

Pirms dokumentu iesniegšanas tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena norisi un saturu, iesniedzamajiem dokumentiem, maksājumu veikšanu u.c. ar eksamināciju saistītiem jautājumiem.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana ir maksas pakalpojums, kuru nosaka Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr.791 ,,Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

Pašreiz ir iespējams atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras ( VIAA ) īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Lai atgūtu izdevumus par kvalifikācijas eksāmenu, personai, kura atbilst pieaugušo izglītības projekta mērķauditorijai (vecumā no 25 gadiem, strādājošs vai pašnodarbināts), vispirms jāpiesakās kompetences novērtēšanai, jāsamaksā par pakalpojumu, jānokārto profesionālās kvalifikācijas eksāmens un pēc tam jāpiesakās izdevumu kompensācijai, iesniedzot pieteikumu Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Vairāk par pieteikšanos kompetences novērtēšanas izdevumu kompensācijai var uzzināt VIAA pieaugušo izglītības projekta tīmekļa vietnes www.macibaspieaugušajiem.lv sadaļā ”Kompetences novērtēšana”.

Kontaktpersona Rēzeknes tehnikumā: direktora vietniece Irēna Kroiče, 28340097.

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Jaunumi Aktualitātes ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā