Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Akcija “DĀVINĀŠANAS PRIEKS”

ŽETONU VAKARS19.decembrī Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamo un skolotāju grupa dosies uz Strūžānu veco ļaužu pansionātu, lai iepriecinātu tā iedzīvotājus ar koncertu un dāvanām!

Aicinām iesaistīties ikvienu!

Pansionāta iedzīvotājus varam iepriecināt nosūtot viņiem siltas zeķes, cimdus vai dzijas kamolīšus, galda spēles, žurnālus, apsveikuma kartītes vai kādu našķi!

Informācija, jautājumi pie S.Pavlovskas.

Zetonu vakars 2013

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Pasākumi un konkursi Akcija “DĀVINĀŠANAS PRIEKS”