Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF

ERAF

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF (Sarunu procedūra tikai uzaicinātiem pretendentiem: (Nolikums,Tehniskā specifikācija).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/VIAA/010.

Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums

Kontaktpersona: Līga Murāne, t.+371 646 33664; +371 28351342
Līguma izpildītājs: OU "EstDoma"
Līgumcena(EUR bez PVN): 350 240,00

Iepirkuma līgums

ERAF VIAA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID Nr.RT2015/11-10.ERAF