Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF

ERAF

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

ERAF projekts "Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija", Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Iepirkuma izziņošanas datums: 19.05.2015.
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF (Nolikums,Specifikācija)

Kontaktpersona: Līga Murāne, t.+371 646 33664; +371 28351342 

Pieteikties līdz: 01.06.2015.
Līguma izpildītājs: SIA "SOLAVI"
Līgumcena(EUR bez PVN): 39 157,00

Iepirkuma līgums

ERAF VIAA

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta Konferenču zāles aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ID.Nr.RT2015/11-9.ERAF