Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Būvuzraudzības veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID Nr.APV.2013.11-3.ERAF

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās atlases kārtas ietvaros.

Iepirkuma izziņošanas datums: 27.11.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets:  Būvuzraudzības veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID Nr.APV.2013.11-3.ERAF (Nolikums)

Lasīt tālāk: Būvuzraudzības veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID...

Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID Nr.APV.2013.11-2.ERAF

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās atlases kārtas ietvaros. 

Iepirkuma izziņošanas datums: 29.07.2013
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets:  Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID Nr.APV.2013.11-2.ERAF (Nolikums, Specifikācija-L, Specifikācija-R, Izmaksas)

Grozījumi saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu šeit:

1.) Grozījumi Nolikumā 13.08.2013.

2.) Grozījumi Tehniskajā dokumentācijā 13.08.2013.

      2.1) 5.sejums_I un III karta_AR.

      2.2.) 4.Iepirkuma daļa Kokapstrādes mācību darbnīcas VS un EL sadaļas.

      2.3.) Precizētie darbu apjomi.

3.) Grozījumi Nolikumā 27.08.2013

4.) Grozījumi Tehniskajā dokumentācijā 29.08.2013.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem:

Jautājumi un atbildes 13.08.2013.

Jautājumi un atbildes 16.08.2013.

Jautājumi un atbildes 17.08.2013. (Pielikums atbildēm 17.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 20.08.2013. (Pielikumi atbildēm 20.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 21.08.2013. (Pielikumi atbildēm 21.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 22.08.2013. (Pielikumi atbildēm 22.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 23.08.2013. (Pielikumi atbildēm 23.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 27.08.2013.

Jautājumi un atbildes 29.08.2013. (Pielikumi atbildēm 29.08.2013.)

Jautājumi un atbildes 02.09.2013.

Jautājumi un atbildes 06.09.2013.

Jautājumi un atbildes 09.09.2013. (Pielikumi atbildēm 09.09.2013.)

Jautājumi un atbildes 11.09.2013. (Pielikums atbildēm 11.09.2013.)

Jautājumi un atbildes 12.09.2013. (Pielikums atbildēm 12.09.2013.)

Jautājumi un atbildes 13.09.2013. 

Jautājumi un atbildes 19.09.2013.

Jautājumi un atbildes 20.09.2013.

 Jautājumi un atbildes 23.09.2013.

Lasīt tālāk: Būvdarbu veikšana Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanai, ID...

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai, ID Nr.APV/2012/11-1/ERAF

ERAFEiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekta 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projekta "Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” iesniegumu atlases II kārtas ietvaros

Iepirkuma izziņošanas datums: 21.12.2012
Pasūtītājs: Austrumlatgales Profesionālā vidusskola
Iepirkuma līguma priekšmets:  Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai, ID Nr.APV/2012/11-1/ERAF 013.11-3.ERAF (Nolikums,Iepirkuma dokumentācija,Grozījumi)

Lasīt tālāk: Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu veikšana Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai,...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi ERAF 2.kārta