Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums

Iepirkuma izziņošanas datums: 27.10.2017
Pasūtītājs: Rēzeknes tehnikums
Iepirkuma līguma priekšmets: Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums (ID Nr. RT2017/5)(Nolikums)(Tehniskā specifikācija)

Paredzamā līgumcena(EUR bez PVN):
CPV kods: 31000000-6; 44512000-2
Kontaktpersona: Līga Murāne, t.28351342;
Pieteikties līdz: 07.11.2017., plkst.10.30
Līguma izpildītājs:SIA "AUTO SDL", SIA "HCT AUTOMATIVE"
Līgumcena(EUR bez PVN):41999,00

Ziņojums

Līguma teksts

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Iepirkumi Iepirkumi līdz 42000 EUR Rēzeknes tehnikuma Izglītības programmas "Autotransports" materiāltehniskais nodrošinājums

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti