Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Būvdarbu progress 2015.gada maija mēnesī

celtniecibamaijs07Īstenojot ERAF projektu „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010,

2015.gada maija mēnesī mācību korpusa četrstāvu daļā tika veikti šādi būvdarbi:

 1. lokālie apdares darbi,
 2. pirmā, otrā, trešā un ceturtā stāvā vājstrāvu tīklu, elektroinstalācijas izbūve un elektrosadales skapju aprīkošana, dekoratīvo rāmīšu uzstādīšana,
 3. ap durvju blokiem durvju kleidu uzstādīšana,
 4. pirmā, otrā, trešā un ceturtā stāvā AVK tīkliem difuzoru uzstādīšana,
 5. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm.

Mācību korpusa divstāvu daļā:

 1. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm,
 2. pēc KNAUF sistēmas šķērssienu izbūve, inženierkomunikāciju apdare ar riģipsi,
 3. sienu plakņu apdares darbi (špaktelēšana, slīpēšana),
 4. sienu un grīdu flīzēšanas darbi,
 5. ventilācijas sistēmas izbūves darbi un ventilācijas izvadu izbūve uz jumta,
 6. radiatoru uzstādīšana,
 7. santehniskā aprīkojuma uzstādīšana,
 8. elektroinstalācijas, vājstrāvu tīklu izbūves darbi.

Mācību korpusa jaunizbūvējamā pārejas daļā:

 1. sienu apdares darbi,
 2. grīdu, sienu apdare ar flīzēm,
 3. ŪK, AVK tīklu izbūves darbi,
 4. sūkņu stacijas pieslēguma izbūve,
 5. ventilācijas izvadu izbūve uz jumta,
 6. ugunsdzēsības sistēmas tīklu izbūve,
 7. elektroinstalācijas, vājstrāvu tīklu izbūves darbi.

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

2015.gada maija mēnesī dienesta viesnīcā tika veikti šādi būvdarbi:

 1. sienu apmetuma darbi,
 2. siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izbūves darbi,
 3. inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, recirkulācijas) cauruļvadu montāžas darbi,
 4. pirmā stāva grīdas konstrukcijā maģistrālo ŪK cauruļvadu (Ū1, S3, S4) izbūves darbi,
 5. elektroinstalācijas izbūve,
 6. alumīnija durvju konstrukciju montāžas darbi,
 7. fasādes plaknē apakškonstrukcijas izbūve, siltumizolācijas materiāla ieklāšanas darbi,
 8. fasādes apdare ar fasādes apdares paneļiem,
 9. fasādes apdari ar klinkera masas flīzēm.
 10. teritorijas labiekārtošanas darbi (zālāju laukumu ierīkošana, celiņu, laukumu bruģēšanas darbi).

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

ERAF  ES divkrasains

                                                 

 

 

                                                    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ      

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERAF Būvdarbu progress 2015.gada maija mēnesī