Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Būvdarbu progress 2015.gada jūlija mēnesī

celtniecibajulijs07Īstenojot ERAF projektu „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010,

2015.gada jūlija mēnesī mācību korpusa četrstāvu daļā tika veikti šādi būvdarbi:

 1. lokālie apdares darbi (konstatēto defektu novēršana),
 2. pirmā, otrā, trešā un ceturtā stāvā vājstrāvu tīklu, elektrosadales skapju un elektroinstalācijas tīklu noslēguma komplektācija, pārbaude,
 3. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm.

Mācību korpusa divstāvu daļā:

 1. lokālie apdares darbi (konstatēto defektu novēršana),
 2. vājstrāvu tīklu, elektrosadales skapju un elektroinstalācijas tīklu noslēguma komplektācija, pārbaude.

Mācību korpusa jaunizbūvējamā pārejas daļā:

 1. lokālie apdares darbi (konstatēto defektu novēršana),
 2. vājstrāvu tīklu, elektrosadales skapju un elektroinstalācijas tīklu noslēguma komplektācija, pārbaude.

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

2015.gada jūlija mēnesī dienesta viesnīcā tika veikti šādi būvdarbi:

 1. siltumapgādes sistēmas izbūve, pārbaudes darbi,
 2. inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, recirkulācijas) izbūve, pārbaudes darbi,
 3. elektroinstalācijas izbūve, apgaismojuma ķermeņu uzstādīšana,
 4. baseina aprīkošana ar inženierkomunikācijām, apdares darbi,
 5. durvju bloku uzstādīšanas darbi,
 6. parapeta izbūves darbi,
 7. aktīvās zibens aizsardzības sistēmas izbūves darbi,
 8. fasādes plaknē siltumizolācijas materiāla ieklāšanas darbi,
 9. fasādes apdare ar fasādes apdares paneļiem,
 10. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm.

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

Būvdarbi novembris

2015.gada jūlija mēnesī tika veikti šādi teritorijas labiekārtošanas darbi:

 1. zālāju laukumu ierīkošana,
 2. celiņu, laukumu bruģēšana,
 3. teritorijas aprīkošana – soliņu uzstādīšana.

Būvdarbi novembris

ERAF  ES divkrasains

                                                 

 

 

                                                    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ      

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERAF Būvdarbu progress 2015.gada jūlija mēnesī