Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Būvdarbu progress 2015.gada augusta mēnesī

buvdarbiaugusts1Īstenojot ERAF projektu „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010,

2015.gada augusta mēnesī mācību korpusa četrstāvu daļā, mācību korpusa divstāvu daļā un mācību korpusa jaunizbūvējamā pārejas daļā tika veikti šādi būvdarbi:

 1. lokālie apdares darbi,
 2. visos stāvos vājstrāvu tīklu, elektrosadales skapju un elektroinstalācijas tīklu noslēguma komplektācija, pārbaude,
 3. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm.

2015.gada augusta mēnesī dienesta viesnīcā turpinājās šādi būvdarbi:

 1. siltumapgādes sistēmas izbūve, pārbaudes darbi,
 2. inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, recirkulācijas) izbūve, pārbaudes darbi,
 3. elektroinstalācijas izbūve, apgaismojuma ķermeņu uzstādīšana,
 4. noslēguma apdares darbi SPA telpu grupā,
 5. baseina aprīkošana ar inženierkomunikācijām,
 6. durvju bloku uzstādīšanas darbi,
 7. aktīvās zibens aizsardzības sistēmas izbūves darbi,
 8. fasādes plaknē siltumizolācijas materiāla ieklāšanas darbi,
 9. fasādes apdare ar fasādes apdares paneļiem,
 10. fasādes apdare ar klinkera masas flīzēm.

2015.gada augusta mēnesī turpinājās teritorijas labiekārtošanas darbi.

Būvdarbi septembris

Būvdarbi septembris

Būvdarbi septembris

Būvdarbi septembris

Būvdarbi septembris

 

ERAFkrasains lv  ES divkrasains

                                                 

 

 

                                                    IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ      

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ERAF Būvdarbu progress 2015.gada augusta mēnesī