Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Būvdarbu progress 2014.gada jūnija mēnesī

Būvdarbi jūnijsĪstenojot ERAF projektu „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010, 2014.gada jūnija mēnesī mācību korpusa četrstāvu daļā turpinājās darbi pie ieejas mezgla un lifta šahtas izbūves. Visos stāvos turpinājās elektroinstalācijas un vājstrāvu tīklu izbūve, iekšējo ŪK tīklu izbūve un AVK tīklu izbūve. Tehniskajā stāvā – metāla konstrukciju un nesošā profila montāžas darbi. Notika tvaika izolācijas un siltumizolācijas ieklāšanas darbi.

Lasīt tālāk ...

Spāru svētki Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā

Spāru svētkiTrešdien, 25.jūnijā Austrumlatgales Profesionalās vidusskolas mācību korpusā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē tika atzīmēti Spāru svētki.

Spāru svētki ir zīmīgs atskaites punkts ikvienā būvniecības procesā. Tradīcija nosaka, ka jumta korē tiek iekārts ozolzaru vainags, kas simbolizē svarīgu brīdi būvniecības procesā – jumta konstrukcijas pabeigšanu.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai Rēzeknē būs rekonstruētas telpas un jauns statuss

KapsulaAustrumlatgales Profesionālās vidusskolas Rēzeknē jaunbūves pamatos šodien, 19. jūnijā, uzsākot Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas rekonstrukciju, tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Svinīgajā pasākumā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, ministrijas valsts sekretāre Sanda Liepiņa un valsts sekretāres vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

Bildes no pasākuma

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola paraksta līgumus par ERAF projekta īstenošanu

bergafoto Valsts izglītības attīstības aģentūra 2014.gada 28. janvārī noslēdza vienošanos ar Austrumlatgales Profesionālo vidusskolu par ERAF projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010 īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 12 126 242,00, tai skaitā ERAF līdzfinansējums EUR 10 335 083,41.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īsteno ERAF projektu skolas infrastruktūras uzlabošanai un mācību aprīkojuma modernizēšanai.

bergafoto 2014.gada 28.janvārī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizēšana” Vienošanās Nr.2014/0003/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/010.

Projekta mērķis – izveidot Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā modernu izglītības iestādes infrastruktūru un mācību materiālo bāzi, nodrošinot prioritāro profesionālās vidējās izglītības programmu un arodizglītības programmu kvalitatīvu un darba tirgus prasībām atbilstošu īstenošanu Latgales plānošanas reģionā.

Lasīt tālāk ...

Noslēgts līgums par Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas skiču un tehniskā projekta izstrādi

ERAF

Gatavojoties ERAF līdzfinansētā Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas projekta „Infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” īstenošanai darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, 2013.gada 3.aprīlī Austrumlatgales Profesionālā vidusskola ir noslēgusi līgumu par skiču un tehniskā projekta izstrādi ēku kompleksam Varoņu ielā 11a, Rēzeknē un Bērzu alejā 2, Lūznavā, Rēzeknes novadā.

Lasīt tālāk ...

Par aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ieviešanu

ERAFkrasains lvES divkrasains
     „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ieviešanu”

Lasīt tālāk ...