Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ERAF projekti

Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai līdz tālākam IZM rīkojumam tika apturēta ERAF projektu īstenošana

ERAFkrasains lvES divkrasains
     Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 27.decembra rīkojumu Nr. 662 „Par saistībām un maksājumu veikšanu 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu ietvaros”, Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai līdz tālākam IZM rīkojumam tika apturēta ERAF projektu īstenošana:

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Projekta Nr. 2010/0157/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/043 īstenošanas aktualitātes

ERAFkrasains lvES divkrasains

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īstenojot projekta 3.1.1.1.0 aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” kas tiks īstenots adresē Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Lasīt tālāk ...

Projekta Nr. 2010/0158/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/017 īstenošanas aktualitātes

ERAFkrasains lvES divkrasains

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola īstenojot projekta 3.1.1.1.0 aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” kas tiks īstenots adresē Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas īstenojamie ERAF projekti

ERAFkrasains lvES divkrasains

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 01.marta rīkojuma Nr. 83 „Par Rēzeknes 14.arodvidusskolas, Rēzeknes Profesionālās vidusskolas, Lūznavas Profesionālās vidusskolas, Zilupes arodvidusskolas, Viļānu 41.arodvidusskolas un Latgales Amatniecības meistaru skolas reorganizāciju un Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izveidi”.

Lasīt tālāk ...