Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ESF projekti

NĀC MĀCĪTIES Rēzeknes tehnikumā!

 download

 

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem

Kampanas vizualis majaslapai 1

Neformālās izglītības programmas

Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
Pedagogi Mācību
ilgums
Grupas
lielums
Norises
laiki
Kopējā
mācību
maksa*
Līdzmak-
sājums 10%**
Iekšējās instalācijas elektrisko
shēmu montāža
Pamatizglītība Andris Stafeckis,
Antons Skudra,
Imants Gērikas
4 mēneši
(140 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR 36,00 EUR
Programmējamie kontrolieri Pamatizglītība Vitālijs Dunkins 2 mēneši
(50 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
225,00 EUR 22,50 EUR
Automobiļa elektroiekārtu
remonta pamati
Pamatizglītība Jānis Mediniks,
Vitālijs Arcihovskis
3 mēneši
(80 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR 36,00 EUR
Elektronisko sistēmu
remonta pamati
Pamatizglītība Jānis Mediniks 3 mēneši
(80 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
360,00 EUR 36,00 EUR
Personas datu
aizsardzība (IT) un
IT drošība
Vidējā izglītība Roberts Glaudiņš 2 mēneši
(40 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
180,00 EUR 18,00 EUR
Ķiberdrošība Vidējā izglītība Roberts Glaudiņš 2 mēneši
(30 h)
10 – 12 personas Darbdienu vakaros
vai sestdienās
135,00 EUR 13,50 EUR

Profesionālās tālākizglītības programmas

Izglītības
programma
Iegūstamā
profesija
Iepriekšējā
izglītība
Pedagogi Mācību
ilgums
Grupas
lielums
Norises
laiki
Kopējā
mācību
maksa*
Līdzmak-
sājums 10%**
Gaļas produktu ražošana Gaļas
produktu
izgatavotājs
Pamatizglītība Antonija Tutina
Gunta Meikulova
Nataļja Anosova
10 mēneši
(640 h)
10 – 12
personas
Darbdienu vakaros
vai sestdienās
952,00 EUR 95,20 EUR
Gaļas produktu ražošana Lopu kāvējs Pamatizglītība Antonija Tutina
Gunta Meikulova
Nataļja Anosova
10 mēneši
(640 h)
10 – 12
personas
Darbdienu vakaros
vai sestdienās
952,00 EUR 95,20 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas!

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
  • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam"
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās no 2019.gada 27.maija līdz 2019.gada 28.jūnijam tiešsaitē: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti ESF NĀC MĀCĪTIES Rēzeknes tehnikumā!