Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ESF projekti

„BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU APMĀCĪBA LATVIJĀ -2”

izm logo

nvaES divkrasains

Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā mācību vietā: Kalna ielā 4, Zilupē TIEK ĪSTENOTS EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS „BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU APMĀCĪBA LATVIJĀ -2” (Nr. 1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001)Saskaņā ar noslēgto līgumu starp NVA un Austrumlatgales Profesionālo vidusskolu Nr. 41/A/BDMAL-2/1900/2013 9 bezdarbnieki no 2013.gada 23.septembra līdz 2014. gada 20.janvārim apgūst tālākizglītības programmu „Autotransports” 640 stundas , kvalifikācijā autoatslēdznieks 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Līdzdalība ESF projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

ESF pilns_nosaukums

Ar Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu Austrumlatgales Profesionālā vidusskola realizē programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...

Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...

Vidusskolu absolventi apgūst profesijas ESF projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

ESF pilns_nosaukums

Ar Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu Austrumlatgales Profesionālā vidusskola realizē programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”. Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.

Šī projekta ietvaros 2011./2012.mācību gadā tika īstenotas izglītības programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” ar kvalifikāciju pārtikas produktu ražošanas tehniķis (ar mācību laiku 1,5 gadi) un „Autotransports” ar kvalifikāciju automehāniķis (ar mācību laiku 1,5 gadi).

Lasīt tālāk ...

ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” 2.kursa izglītojamo izlaidums

ESF pilns_nosaukums

ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” IP "Autotransports" un IP „Pārtikas produktu tehnoloģija” 2. kursa izglītojomo izlaidums

 

Lasīt tālāk ...

ESF projekts "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei"

izm logoES divkrasains

ESF projekts "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei
(Vienošanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002).
 
Projekts tiek realizēts 25 Latvijas izglītības iestādēs 15 pašvaldībās, tai skaitā Austrumlatgales Profesionālajā vidusskolā, mācību vietā Rēzeknē, Varoņu ielā 11A.
Pirmais seminārs pedagogiem un personālam notiks 20.februārī plkst.15.15 Varoņu ielā 11A, konferenču zālē. 
 

Lasīt tālāk ...

Dalība ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļo" (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 6.kārtā mērķstipendija piešķirta sekojošiem Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas skolotājiem:

Lasīt tālāk ...