Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ESF projekti

Dalība ESF projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

ESF pilns_nosaukums

Ar Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansējumu Austrumlatgales Profesionālā vidusskola realizē programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.  Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

 

Lasīt tālāk ...

Dalība ESF projektā ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļo" (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 5.kārtā mērķstipendija piešķirta sekojošiem Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas skolotājiem:

Lasīt tālāk ...

Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...