Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

ESF projekti

Uzņemšana Jauniešu garantijas programmās

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB"Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu"

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Sākot no 2015.gada 1.septembra piedāvājam apgūt profesiju/izglītību par ESF līdzekļiem Jauniešu garantijas projekta ietvaros jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas 7 profesijas:

  • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, Klientu apkalpošanas speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Būvdarbi,Apdares darbu tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
  • Datorsistēmas,Datorsistēmu tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases).
  • Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas produktu ražošanas tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Autotransports,Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);
  • Enerģētika un elektrotehnika,Elektromontieris (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);
  • Komerczinības,Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);

Lasīt tālāk ...

Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...

Projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...

Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēde

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

2014.gada 11.jūnijā Rīgā Izglītības un zinātnes ministrijā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (turpmāk – ESF projekts) konsultatīvās padomes sēde. Konsultatīvās padomes sēde tika rīkota, lai pārrunātu ESF projekta ieviešanas gaitu ESF projektā iesaistītajās 78 izglītības iestādēs un sniegtu ieteikumus gan izglītības iestāžu uzraudzības, gan ESF projekta darbības pilnveidošanai kopumā. Konsultatīvās padomes sēdē piedalījās Profesionālās izglītības biedrības deleģētie profesionālās izglītības iestāžu direktori, ESF projekta izglītības iestāžu reģionālie koordinatori, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, kā arī ESF projekta vadības grupa. Sēdē bija uzaicināti un piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji.
 

Lasīt tālāk ...

Atbalsta programma skolēniem

izm logoES divkrasains

Eiropas sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts ietvaros karjeras un izglītības portāls ir izstrādājis interaktīvu atbalsta programmu skolēniem. Šajā interaktīvajā atbalsta programmā skolēniem ar attēlu un jautājumu palīdzību iespējams noskaidrot, kā rīkoties un risināt dažādas problēmsituācijas, kā pieņemt lēmumus un uzlabot mācīšanās prasmes, kā sekmīgi veidot karjeru un veidot veiksmīgas un pozitīvas attiecības ar līdzcilvēkiem.

Lasīt tālāk ...

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola ar 2014.gada 1. janvāri turpina piedalīties projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

izm logoES divkrasainsESF pilns_nosaukums

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001
 

Lasīt tālāk ...