Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

KPFI projekti

Par KPFI projekta Nr.KPFI-5/41 līguma grozījumiem Nr.2

KPFI logo

     Saskaņā ar 2011.gada 10.janvārī starp Rēzeknes 14.arodvidusskolu, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju noslēgtā līguma par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes 14. arodvidusskolas dienesta viesnīcas ēkā, Varoņu ielā 11, Rēzeknē, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus” īstenošanu Nr. KPFI-5/41 iesnieguma 2.6.punktu „Projekta īstenošanas laiks” projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 30.novembrim.
 


                                     PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti KPFI Par KPFI projekta Nr.KPFI-5/41 līguma grozījumiem Nr.2