Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekts LLIV-325 „Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības platformas attīstība”

Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamie dodas pieredzes apmaiņā uz Utenu.

logo lietuva

Laikā no 2013.gada 22.aprīļa līdz 27.aprīlim Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītojamie Guntars Zenčenko, Mihails Ovsjankins un Aleksejs Sevastjanovs skolotāja Sergeja Vasiļjeva pavadībā devās pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā, ko organizēja Utenas rajona pašvaldība. Vizītes laikā izglītojamie piedalījās gan praktiskajās aktivitātēs, gan mācību ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar kokizstrādājumu izgatavošanu. Izglītojamajie apmeklēja starptautisko konstrukciju un renovācijas izstādi „RESTA”, kurā piedalījās pārstāvji no 12 valstīm.

Šāds pieredzes apmaiņas brauciens bija iespējams pateicoties tam, ka skola darbojas Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLIV-325 ,,Development of co-operation platform for Latvian and Lithuanian vocational schools and entrepreneurs/ EDUCATE FOR BUSINESS”.

1

 2

3

4

5

Informāciju sagatavoja: vecāka lietvede projektu darbā Ilona Virbule

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti Projekts LLIV-325 Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas izglītojamie dodas pieredzes apmaiņā uz Utenu.