Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 4.2.1.

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.06.2020-04.09.2020.

darbnica2020.gada 7.augustā Rēzeknes pilsētas būvvaldē tika saskaņots PS “Doma & arhitektūra” izstrādātais būvprojekts PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūvei (veikta atzīme būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2019-289 (3.12.5.2/5) par projektēšanas nosacījumu izpildi).

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.03.2020-04.06.2020.

darbnicaKā jau iepriekš tika informēts, PIKC “Rēzeknes tehnikums” Mācību darbnīcu korpusa ēkai tika veikts projekta ekspertīzes iepirkums “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros” (ID. Nr. VIAA 2017/16 ERAF)” ietvaros, un 2020.gada 2.martā tika parakstīts līgums Nr.02032020/8SAM ar SIA “CMB” par PIKC “Rēzeknes tehnikums” darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta ekspertīzi.

Lasīt tālāk ...

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” progress par periodu 05.12.2019-04.03.2020.

darbnicuprojeksKā jau iepriekš tika informēts, Mācību darbnīcas ēkai norisinājās projektēšanas darbi, kuri tika pabeigti 2020.gada 18.februārī pamata būvprojekta sadaļām, izņemot izmaksu sadaļu, kura vēl tiek gatavota.

 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11A, Rēzeknē” īstenošanu.

mzale3 Mācību darbnīcas ēkai norisinās projektēšanas darbi, kurus plānots tuvākajā laikā pabeigt. Projektēšanas darbi ir nedaudz aizkavējušies, jo notikusi projektēšanas AVK daļas izstrādes aizkavēšanās.

Šobrīd projektēšanas darbos iesaistīts jauns AVK daļas projektētājs un darbi turpinās. 

Lasīt tālāk ...

Rēzeknes tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Rēzeknes tehnikuma mācību darbnīcu ēkā Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” īstenošanu.

mzale3 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Rēzeknes tehnikums 2019.gada 4.septembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus mācību darbnīcu ēkā.

Lasīt tālāk ...

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 4.2.1

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti