Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2018-04.02.2019)

zale20192017.gada 23.maijā Rēzeknes tehnikums un SIA „Latvijas Energoceltnieks” parakstīja līgumu par Multifunkcionālās zāles jaunbūvi Varoņu ielā 11a, Rēzeknē.

2019.gada 23.janvārī, pēc izmaiņu būvprojekta pozitīvas ekspertīzes un saskaņošanas Rēzeknes pilsētas būvvaldē, visi būvdarbi tika pabeigti un būvdarbu dokumentācija iesniegta Būvniecības valsts kontroles birojā. Tuvākajā laikā plānots, ka ēka tiks pieņemta ekspluatācijā.

 

mzale1

Kā jau iepriekš tika informēts Mācību darbnīcu korpusa pārbūves būvprojekta izstrādes ietvaros 2018.gada 2.novembrī projektētājs iesniedza saskaņošanai labotu būvprojektu minimālā sastāvā. 2018.gada 3.decembrī tika saņemta Rēzeknes pilsētas būvvaldes vēstule ar lēmumu atteikt būvatļaujas izsniegšanu, norādot ēkas III. grupu par atbilstošāku. Projektētājs veica nepieciešamos labojumus atbilstoši būvvaldes norādēm un 2018.gada 7.decembrī iesniedza koriģētu būvprojektu. 2018.gada 21.decembrī tika saņemts saskaņojums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas būvniecības iecerei. Visbeidzot 2019.gada 23.janvārī Rēzeknes pilsētas būvvalde saskaņoja būvprojektu minimālā sastāvā un izdeva būvatļauju, taču projektēšanas termiņš tādēļ tiks pagarināts līdz 2019.gada 10.jūlijam.

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.11.2018-04.02.2019)