Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.1.3.

Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2019.-04.05.2019.)

zaleatklasana2019.gada 20.februārī Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālā zāle tika pieņemta ekspluatācijā, savukārt 2019.gada 3.aprīlī notika zāles svinīgā atklāšana, kuru vadīja tehnikuma direktore Benita Virbule.

 

Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles svinīgajā atklāšanā piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, Rēzeknes pilsētas domes pārstāvji, Viņa Ekselence Rēzeknes-Aglonas diacēzes bīskaps Jānis Bulis, būvdarbu veicēji, projekta autors un autoruzraugs, būvuzraugs, Latvijas profesionālo izglītības iestāžu pārstāvji un Rēzeknes tehnikuma izglītojamie, profesionālās izglītības skolotāji, administrācija un darbinieki.

zaleatklasana

Svinīgā pasākuma laikā Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālo zāli ieskandināja pirmie priekšnesumi, kuros piedalījās Rēzeknes tehnikuma Jauniešu jauktais koris, instrumentālais ansamblis, deju kolektīvs un Rēzeknes tehnikuma sporta sekciju paraugdemonstrējumi.

Savukārt Mācību darbnīcas ēkai Varoņu ielā 11a, Rēzeknē norisinās projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt 2019.gada 10.jūlijā.

Rēzeknes tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros Vienošanās Nr.8.1.3.0/16/I/004 Kopējās projekta izmaksas – 3 968 957,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 3 373 613,45 eiro, Valsts budžeta finansējums- 595 343.55 eiro

logoeraf2

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.1.3. Rēzeknes tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/004 īstenošanas progress (05.02.2019.-04.05.2019.)