Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Rēzeknes tehnikums 2017. gada 31. augustā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr. P6-13/21 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Rēzeknes tehnikumā.

 ESF2020

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”