Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.5.

„ Lūdzu mana vizītkarte”

vizit2

30.09.2021. Rēzeknes tehnikuma mācību vietā Varoņu11a , Rēzeknē, notika pasākums IP “Ķokizstrādājumu izgatavošana” kvalifikācija-mēbeļu galdnieks 1K grupas izglītojamajiem „Lūdzu mana vizītkarte”.

 

Izglītojamie piedalījās interaktīvi radošā spēlē ar mērķi veicināt sadarbības prasmju pilnveidi un izglītojamo iekļaušanos mācību grupā, veicināt radošumu ar vizītkaršu veidošanas palīdzību. Pasākuma norises gaitā jaunieši attīstīja sevis prezentēšanas prasmes, sadarbības prasmes grupā, prasmi sniegt par sevi informāciju, karjeras pieredzi, uzturēt pozitīvu paštēlu. Veica iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, uzzinot par savu kursa biedru interesēm, vērtībām, raksturīpašībām. Izglītojamie veica pašvērtējumu, attīstīja savas prasmes strādāt komandā un prezentēšanas prasmes. Stāstīja par profesijas izvēles iemesliem un interesējošām karjeras tēmām grupu un individuālajām konsultācijām. Pedagogs karjeras konsultants Gunta Sidorova

smiltenespiens  smiltenespiens

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

  projekts1

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.5. „ Lūdzu mana vizītkarte”