Eksāmeni

 Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2019./2020. m. g.

          adobe pdf  Eksāmenu grafiks

 Centralizēt eksāmens Latvijas un pasaules vēsture