Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Autotransports

Profesionālā kvalifikācija:

 
  • Automehāniķis.
  • Automehāniķa palīgs.
  • Autoatslēdznieks.
Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Automehāniķis 3

  Automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi un remontu; veic mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un regulēšanu; spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus. Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona vai var veikt individuālo komercdarbību.


Profesijas standarts

 

Automehāniķa palīgs 2

  Automehāniķa palīgs strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķa palīgs spēj kvalificēta (augstāka līmeņa) speciālista vadībā veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa pārbaudi un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieku darbus.


Profesijas standarts

 

Autoatslēdznieks 2

   Autoatslēdznieks kvalificēta augstāka līmeņa speciālista vadībā veic automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu, konstatē un novērš automobiļu bojājumus, un patstāvīgi veic detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu. Autoatslēdznieks strādā ar automobiļu tehnisko apkopi un remontu saistītos uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.


Profesijas standarts