Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Ēdināšanas pakalpojumi

edienpakProfesionālā kvalifikācija:

 
  • Ēdināšanas pakalpojumu speciālists.
  • Pavārs

 

 

Profesionālā kvalifikācija Kvalifikācijas līmenis Apraksts
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists. 3

  Ēdināšanas pakalpojumu speciālists vada ēdināšanas komersanta ražošanas un apkalpošanas procesus; organizē uzskaiti un atskaiti; plāno un organizē darba uzdevumu izpildi; sazinās ar viesiem; pieņem pasūtījumus; organizē pasūtījuma izpildi; sastāda ēdienkarti un veic kalkulāciju; sadala darba uzdevumus un kontrolē to izpildi. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.


Profesijas standarts

 

Pavārs 3

  pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti. Pavārs strādā pie viesmīlības nozares komersanta, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.


Profesijas standarts

 

Aktīvā pozīcija: Sākums Mācības Izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi