Datorsistēmu tehniķis
Datorsistēmu tehniķis uzstāda vienkāršus lokālos datortīklus, pārbauda un novērš kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurē, diagnosticē un modernizē datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. Datorsistēmu tehniķis strādā uzņēmumā, kas sniedz informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumus, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.


Datu bāzes

 • Projektēšanas pamatprincipi
 • Relācijas datu bāzes pārvaldības sistēma MS Access
 • Visual Basic un SQL pamati
Datoru tīkli

 • Tīkla protokoli
 • Datortīklu izveides pamatprincipi
 • Tīkla iekārtu konfigurēšana
Operētājs sistēmas

 • BIOS uzstādījumu konfigurēšana
 • MS Windows instalācija, konfigurēšana un administrēšana
 • Linux instalācija, konfigurēšana un administrēšana
Perifērijas ierīces

 • Biroja tehnika
 • Tehnikas diagnostika un apkope
 • Darbavietas ergonomika